İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Səviyyə ölçən cihaz MLG-33

Səviyyə ölçən cihaz MLG-33

Bu cihaz fiziki prinsiplər, mayelərin təzyiqi, elektromaqnit xassələri, qütblərin cazibəsi və itməsi əsasında hazırlanmışdır. Səviyyə ölçən cihazın gövdəsi müvafiq flanşlardan şaquli olaraq rezervuara bağlanan bir borudur. Rezervuarın içindəki maye, alt burun vasitəsilə boruya yönəldilir və maqnit topunun üzməsini təmin edir. Mayenin səviyyəsi dəyişdirildikdə, floater top hərəkət edir və o, qapaqlara baxır, sonra miqyasın rəngini dəyişir. Nəticədə çənin maye səviyyəsi müşahidə edilə bilər.

Max təzyiq: 16 bar
Max Temperatur: 160C
Bağlantı: DN25
Material: S.S304L