İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Mobil Qazanxana

Mobil Qazanxana

İstilik ehtiyacı olan tikinti sahələrində və oxşar yerlərdə istifadəyə hazır konteynerdə mobil istilik qurğusu. Bütün tələb olunan yerlərdə, xüsusən də tikinti sahələrində buxar, istilik, isti su, təzyiqli və yumşaldılmış su, yüksək temperaturlu isti yağ ehtiyacları üçün ideal həlldir. Konteynerlərdəki istifadəyə hazır mobil stansiyalarımız lazım olduqda müxtəlif yerlərdə istifadə edilmək üçün yük maşını və ya TIR ilə lazımi yerlərə daşına bilər.

0,25-5,5 t/s arası buxar istehsal
həcmi
1-16 bar arası işləmə
Maye və qaz yanacaqlı
95 %-ə kimi faydalı iş əmsalı
Qazan üzərində hərəkət platformu tətbiqi
sayəsində montaj və operativ müdaxilə
imkanı

Kataloq