İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Daş yunu

1.Daş yun örtüyü mənzili qışda isti, yayda sərin saxlayır. Daş yunu yanmaya davamlıdır. Material 1000 * C-dən yuxarı yüksək temperaturlara tab gətirə bilir, ərimənin və yanğının yayılmasının qarşısını alır.
Daş yunu yüksək sıxlığa malikdir və səsi mükəmməl udur. Bu da evdə səsi azaltmaq və rahatlığı artırmaq deməkdir. Daş yunu  suyu və nəmi dəf edir, bu da evdə rütubət və kifin yaranmasının qarşısını alır. Daş yunundan istifadə daha sağlam mühitin yaranmasına kömək edir. Daş yunu ətraf mühitə uyğundur. Material həm quraşdırma zamanı, həm də istismar zamanı zərərsizdir. O, digər lifli izolyasiya növləri kimi, demək olar ki, toz əmələ gətirmir və çoxlu sayda qoruyucu avadanlıq və qurğulardan istifadə etmədən qoyula bilər. Daş yununun istehsalında fenol və formaldehid əsaslı qatranlardan istifadə olunsa da, onların miqdarı əhəmiyyətsizdir,  bu material ekoloji cəhətdən təmiz sayılır, üstəlik, istehsal prosesində bu maddələr zərərsizləşdirilir