İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Esenjor rezini

Esenjor rezini

Lövhə aralıqların tərkibi

NITRİL (NBR) – su, dəniz suyu, mineral yağ və duzlu su: -15dən +125 C
EPDM – isti su, buhar, təmizlənmiş su, aşılayıcı turşu: -25 dən +150 C dək
NEOPRENE – turşu və təmizlənmiş su: -5 dən +130 C dək
HNBR – qızğın mineral yağ və su: -15 dən +140 C dək
FKM – turşu və təmizlənmiş su: -5 dən +180 C dək
VITON (FPM) – yağ, yüksək oktanlı və xlorlu karbohidratlar: -20 dən +230 C dək
SİLİKON – qida, yağ, yağ turşuları, təmizlənmiş su: -65 dən +250 C dək

Kataloq