İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Qaz requlyatoru

Qaz requlyatoru

Təzyiq tənzimləyiciləri boru xəttlərində təbii qazın təzyiqinin azaldılıb tənzimlənməsi və tələb olunan səviyyədə saxlanması, qazın girişdə və çıxışda təzyiqi azaldıqda qaz nəqlinin avtomatik dayandırılması, habelə qazın sərfiyyatını müəyyən olunmuş ölçülərə nisbətən artırmaq üçün nəzərdə tutulur.
Tənzimləyicilər sənaye və kommunal-məişət obyeklərində təbii qaz yanacağı nəql olunan boru xəttlərində qazın tənzimlənməsi qovşaqlarında quraşdırıla bilər.

İtalpump IFR0 – IF0
Temperatur aralığı: -15 +60 C
Max təzyiq: 500 mbar
Filter: 50 µm