İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Xidmətlər

Qazanxanaların Quraştırılması

Texniki Servis Xidməti

CNC Plazma Kəsimi və konfiqurasiyalı konstruksiyası

Qzan Bacalarinin Cıhazla Kolibrasiyası

Alov və dişli çark simvolu.

Modul qazanxana

Mobil Qazan və qazanxana

İstilik Sistemlərinin quraşdırılması

Yüksək Təzyiqdə İşləyən Avadanliqlara diaqnoz və ekspert rəyi