İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

İsti su Qazanı

İsti su Qazanı

İsti su qazanı nədir?

İsti su qazanları suyun isidilməsi üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqdır. Təbii qaz / mazut / mühərrik yağı və LPG yandırma xüsusiyyətinə malikdir. Qazanın qapağı həm beton, həm də sulu qapaq texnologiyası ilə təchiz edilir. Xüsusilə xəstəxanalarda, iqamətgahlarda, istixanalarda, yaşayış, ofis binalarında, zavodlarda və sənayenin bütün sahələrində istifadə edilir.
İsti su qazanları suyun istiləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş qapalı təzyiqli qablardır. İsti su qazanı bir çox müxtəlif tətbiqlərdə lazım olan isti suyu istehsal etmək, saxlamaq və yaymaq üçün istifadə olunan bir maşındır. Bu qazanlar suyun 110 °C-ə qədər qızdırılmasına imkan verir və suyu təzyiq altında saxlayaraq buxarlanmasının qarşısını alır.

İsti su qazanının iş prinsipi necədir?

Bu qazanlar yanacaq mənbələrindən enerji alır və bu enerjidən suyu qızdırmaq və isti su istehsal etmək üçün istifadə edirlər. Qazanın içindəki su qızdırıcı elementlərin köməyi ilə yüksək temperaturda qızdırılır və beləliklə istifadəyə yararlı isti su əldə edilir. İsti su qazanları 100.000 kcal/h ilə 6.000.000 kcal/h arasında istehsal gücünə malikdir.

İsti su qazanının istifadə sahələri hansılardır?

 • Binalar
 • Hərbi Hissələr
 • Xəstəxanalar
 • Otellər
 • Məscidlər
 • Məktəblər
 • Yataqxanalar
 • İstixanalar

Sənaye sahələri

 • Qida sənayesi
 • Gübrə Sənayesi
 • Kağız Sənayesi
 • Avtomobil Sənayesi
 • Tekstil Sənayesi
 • Ağac sənayesi
 • Kimya Sənayesi

Maye və qaz yanacaqlı is su qazanı
İşlətmə təzyiqi 0.8-10 atmosfer qücü 116 KVt-23 MVt
ГОСТ №14637-89, ГОСТ№ 19903-2015,ГОСТ№380-2005 polad lövhədən gövdə
Su soyutmalı refrakter qapı sistemi
ГОСТ №8731-74, ГОСТ №8732-78 Rp.B kişi
olmayan alov-duman borulu
Aliminium qofraj və daş yunu ilə gövdənin izolyasiyası.
Refrakter qapı sayəsində yanacaq sərfiyya nı 8-12%
qənaət və qazan is smar ömrünün uzadılması
İs liyin pilləli yayılışı və aşağı NOx emisyası

Qazan Kitabça

Kataloq