İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Buxar Qazanı

Buxar Qazanı

Buxar qazanı nədir?

Buxar qazanı – suyu istilik enerjisi tətbiq edərək təzyiqli buxar yaratmaq üçün avadanlıqdır. Buxar qazanları maye, qaz yanacaqlarından istifadə edən bir çox müəssisə üçün ideal və sürətli enerji mənbəyidir.
Xüsusilə xəstəxanalarda, iqamətgahlarda, yaşayış, ofis binalarında, istixanalarda, zavodlarda və sənayenin bütün sahələrində istifadə edilir.

Buxar qazanının iş prinsipi necədir?

Buxar qazanının iş prinsipi sadədir. Bu sistemdə maye qazana vurulur və yanma kamerası deyilən hissədə yanacaq yandırılır. Yanacağın yanması nəticəsində yaranan istilik içindəki mayenin qaynamasına səbəb olur. Müəyyən bir temperatur səviyyəsindən yuxarı qalxan su qaynayır və buxar əmələ gəlir. Yanma nəticəsində yaranan zərərli qazlar süzülür və çölə atılır. Buxar qazanları səmərəli istilik təmin edən sistemlərdir. Müxtəlif yanacaqlarla işləyə bilən buxar qazanları var. Buxar qazanları 166 kq ilə 10 ton arasında istehsal gücünə malikdir.

Buxar qazanının istifadə sahələri hansılardır?

 • Binalar
 • Hərbi Hissələr
 • Xəstəxanalar
 • Otellər
 • Məscidlər
 • Məktəblər
 • Yataqxanalar
 • İstixanalar

Sənaye sahələri

 • Qida sənayesi
 • Gübrə Sənayesi
 • Kağız Sənayesi
 • Avtomobil Sənayesi
 • Tekstil Sənayesi
 • Ağac sənayesi
 • Kimya Sənayesi

Maye yanacaq və qazla işləyən buxar qazanı
ГОСТ №14637-89, ГОСТ №19903-2015, ГОСТ №380-2005 polad lövhədən gövdə
İşləmə təzyiqi 0.8-20 atmosfer
Saatda 100kq-15ton buxar
ГОСТ №8731-74, ГОСТ №8732-78 Rp. B kişi olmayan alov-
duman borulu
Alüminium qofraj və daş yunu ilə gövdənin
izolyasiyası · Faydalı iş əmsalı 92-94%
İs liyin pilləli yayılışı, aşağı CO və NOx emisyası
Yanmanın, yanma otağında tamamlanabilməsi üçün aşağı
yanma yükü (<1.3MW/m³)

Kataloq

Qazan Kitabça