İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Buxar Generatoru

Buxar Generatoru

Buxar generatorları tez-tez sənaye obyektlərində, elektrik stansiyalarında, gəmilərdə, xəstəxanalarda, otellərdə və digər böyük obyektlərdə istifadə olunur. Bu cihazlar enerji təmin etmək və enerji xərclərini azaltmaq üçün istifadə olunur.

BTBG 500-2000 kq/h arası buxar istehsalı
həcmi
6-10 bar arası işləmə təzyiqi
Maye yanacaq və qaz
Tipi: Şaquli
91 % -ə çatan FİƏ
Yığcam dizayn və az yer tutumu
Op mallaşdırılmış is lik səthi ilə sürətli və
fasiləsiz buxar istehsalı

Kataloq