İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Qızğın yağ qazanı

Qızğın yağ qazanı

Qızğın yağ qazanı nədir?

Diatermik və ya qızğın yağ qazanları aşağı təzyiqdə yüksək temperaturlu maye tələbatını əldə etmək üçün istifadə olunur. Atmosfer təzyiqində su-buxar kimi istilikdaşıyıcı mayelərin çata bilmədiyi yüksək temperaturlara çatmağa imkân verir. Bu məhsullar ağac, kimya, qida sənayesində, zavodlarda, istehsalatlarda və yüksək temperatur tələb edən proseslərdə istifadə olunur.
Qızğın yağ qazanları sənaye obyektlərində istilik enerjisindən istifadə etmək üçün istifadə olunan və buxar qazanlarından daha aşağı təzyiqlərdə işləyə bilən maşınlardır. Suyun təmizlənməsi üçün heç bir xərc olmadığı üçün bu, sizi əmək xərclərinə qənaət edir.

Qızğın yağ qazanının iş prinsipi necədir?

Qızğın yağ qazanlarının iş prinsipi neftin yüksək temperaturda qızdırıldığı və saxlandığı bir dövrü əhatə edir. Qazanın daxili səthi yüksək temperaturlara davam edə bilən materiallarla örtülmüşdür. Qazanın altında yanacaq mənbəyi və ya istilik elementləri var. Bu mənbələr vasitəsilə neft qızdırılır, qazanda qalxır və müəyyən temperatur səviyyəsinə çatdıqda sənaye proseslərində istifadə olunmaq üçün çıxarılır.

Qızğın yağ qazanının istifadə sahələri hansılardır?

  • Qida emalı: Qida istehsalı zamanı və ya yüksək temperaturda qızdırmaq üçün istifadə olunur.
  • Kimyəvi istehsal: Kimyəvi reaksiyaların baş verdiyi yüksək temperatur tələb edən proseslərdə istifadə edilə bilər.
  • Enerji istehsalı: İstilik ötürülməsi və elektrik stansiyalarında enerji istehsalı üçün istifadə edilə bilər.
  • Plastik və kauçuk istehsalı: Polimer emal proseslərində temperaturu idarə etməyə kömək edə bilər.
  • Boya və kaplama sənayesi: Səthi örtmə prosesləri üçün yüksək temperaturlu yağlar tələb oluna bilər.
  • Kağız istehsalı: Kağızın qurudulmasında və emalında istifadə edilə bilər.

BTQYQ 300.000 kcal/s – 6.000.000 kcal/s arası qızğın yağ istehsalı
6 bar işləmə təzyiqi
3000C qızğın yağ çıxışı
İstənilən temperaturda xüsusi istilik transfer yağları ilə istilik istehsalı
Aşağı təzyiqlərlə yüksək istilik ehtiyacı üçün təhlükəsiz istifadə
Çöküntü yığını və aşınma yaratmayan xüsusi dizayn
Qazan gövdəsinin izoliyasiya materialı sayəsində minimum istilik itkis

Kataloq

Qazan Kitabça