İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Genişlənmə çəni (50- 5000 L)

Genişlənmə çəni (50- 5000 L)

Genişlənmə çəni nədir?

Genişlənmə çəni artan istilik təzyiqi ilə istilik sistemi arasında vasitəçi rolunu oynayır. Artan istiliyə nəzarəti təmin edən genişlənmə çəni sistemdəki təzyiqi azaldır, tarazlaşdırır və sistemin istənilən performansda işləməsini təmin edir. Genləşmə çəni istixanalarda, yaşayış, ofis binalarında, zavodlarda və sənayenin bütün sahələrində istifadə edilir. Genişlənmə çənləri mayeləri ətraf mühitin təzyiqindən fərqli təzyiqdə saxlayan qapalı qablardır. İstehsal gücü 50 litr – 5000 litr aralığında olur.

Genişlənmə çəninin iş prinsipi necədir?

Genişlənmə çəni seçərkən çən həcmi və təzyiq meyarları nəzərə alınmalıdır. Həm istilik sisteminin, həm də gücləndirici qurğunun standart hissəsi olduğundan, bu gün hər qazanxanada ən azı bir genişlənmə çəni görmək mümkündür. Böyük və ya kiçik olan genişlənmə çənləri, istifadə etdikləri hər sistemdə genişlənən mayenin yaratdığı təzyiqi udmaq üçün istifadə olunur.

Genişlənmə çəninin istifadə sahələri hansılardır?

  • Su təchizatı sistemləri
  • Yuma sistemləri
  • Təzyiq sistemləri
  • Suvarma nasosları
  • Maye transferi
  • Günəş və təzyiq saxlama sistemləri
  • İsti su sistemləri

İstilik sistemi qapalı sistemə çevriləcəyindən hava ilə təmasda olmayacaq və korroziya azalacaq.
Su itkisi yoxdur.
Quraşdırmaq və saxlamaq asandır.
Az yer tutur.

Kataloq