İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Esenjor (İstilik mübadiləedicisi)

Esenjor (İstilik mübadiləedicisi)

Esenjor nədir?

Fərqli istiliklərdəki iki ya da daha çox mayenin, istiliklərini, birbirinə qarışmadan (təmas etmədən) birindən digərinə keçməsini təmin edən cihazdır.

Esenjordan necə istifadə olunur?

Mayelərin bir-biri ilə təmas etməməsi lazım olan istilik dəyişdiricisində və ya istilik dəyişdiricisində mayelər bərk divarla ayrılır. İstilik dəyişdiricisinin əsas komponentlərindən biri contalardır. Beləliklə, istilik köçürməsinin baş verdiyi səthin iki fərqli tərəfi ilə təmasda olan mayelərin bir-birinə qarışmasının qarşısı alınır.

Esenjorun iş prinsipi necədir?

Plakalı esenjor sistemi; pilkalı, conta, esenjor gövdəsi, daşıyıcı barlar və bağlantı avadanlıqlarından meydana gəlir. Plakalı istilik dəyişdiriciləri, aralarında temperatur fərqi olan iki fərqli maye arasında istilik ötürülməsi prinsipinə əsasən işləyirlər. Qızdırılacaq maye ilə qızdırılan maye bir-birindən pilkalarla tamamilə ayrılır.

Esenjorun istifadə sahələri hansılardır?

Onun istifadə sahələri çox genişdir. O, texnoloji, neft-kimya, elektrik stansiyaları, binaların isitmə və soyutma, kondisioner zavodları, soyuducu, gəmiqayırma, kağız istehsalı, tullantı suları, istilik bərpası, qida sənayesi, dərman sənayesi və digər sənaye sahələrində geniş istifadə olunur.

Plakalı Esenjorlara üstünlük verməyin səbəbləri nələrdir?

  • Plakalı esenjor daha asan təmizlənir
  • Onların səmərəliliyi yüksəkdir
  • Tutumları artırıla bilər
  • Plakalı esenjorda istilik itkisi yoxdur
  • Təmiri və servisi asandır
  • Mayelərin biribirinə qarışması mümkün deyil

Performans
Max. işçi təzyiqi: 45 bar
Max. işləmə temp: 225 C
Min. işləmə temp: -195 C
Max. maye axmalılığı: 140 m3
İstilik transferi: 5000-7000w/m2 C

Kataloq